Tolk

Beëdigd tolk Italiaans
Ik ben tweetalig opgegroeid en ben in 2011 afgestudeerd als tolk Italiaans aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers in Utrecht. Op  30 mei 2011 ben ik beëdigd als tolk Italiaans bij de Rechtbank van Amsterdam en ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.